Huisregels

Huisregels

Hoewel wij inschatten dat het waarschijnlijk helemaal niet nodig zal zijn, vind je hieronder voor de volledigheid toch een paar huisregels.

  1. We houden het gezellig en we gaan respectvol met elkaar om. Ongepaste reacties of inzendingen mogen door Sprookjesnacht zonder opgaaf van redenen worden verwijderd.
  2. Door je ideeën, foto’s of ander beeldmateriaal beschikbaar te maken via de mail, de Facebook-pagina van Sprookjesnacht of een ander Sprookjesnacht-kanaal ga je ermee akkoord dat Sprookjesnacht dit materiaal gebruikt voor op haar site of aan Sprookjesnacht gelieerde publicaties of uitgaven. Hieraan kun je geen (financiële) rechten ontlenen, noch heb je inspraak in de wijze van gebruik van het door jou vrijwillig beschikbaar gestelde materiaal. Wel zal Sprookjesnacht proberen om rekening te houden met je wensen en bedoelingen en je desgewenst toelichting geven waar nodig, gepast en mogelijk.
  3. Sprookjesnacht staat open voor alle vormen van feedback en kritiek, en juicht betrokken reacties juist toe. Toch kunnen wij beslissingen nemen die afwijken van wat bezoekers en enthousiaste deelnemers graag zouden zien gebeuren. In die gevallen zal Sprookjesnacht altijd trachten haar standpunt toe te lichten, maar is niet gehouden dit standpunt ook aan te passen.
Nogmaals, we gaan ervan uit dat we nooit naar bovenstaande puntjes hoeven te verwijzen. De bedoeling van Sprookjesnacht is eenvoudigweg een leuke, gezellige en bovenal creatieve stimulans te geven, waar alle betrokkenen en met name de kinderen een blij gevoel van krijgen. Zo eenvoudig moet het zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *